Học phí

HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC HP ƯU ĐÃI
OFFLINE (-10%)
HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)
THỜI LƯỢNG
LỚP THƯỜNG
Sơ cấp 1.1 2,500,000 2,250,000 2,000,000 36 giờ – 8 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi
Sơ cấp 1.2 2,500,000 2,250,000 2,000,000 36 giờ – 8 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi
Sơ cấp 2.1 2,800,000 2,520,000 2,240,000 45 giờ – 10 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi
Sơ cấp 2.2 2,800,000 2,520,000 2,240,000 45 giờ – 10 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi
LỚP CẤP TỐC
Sơ cấp 1 5,000,000 4,500,000 4,000,000 72 giờ – 8 tuần
3 buổi/tuần, 3h/buổi
Sơ cấp 2 5,600,000 5,040,000 4,480,000 90 giờ – 10 tuần
3 buổi/tuần, 3h/buổi

HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC HP ƯU ĐÃI
OFFLINE (-10%)
HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)
THỜI LƯỢNG
LỚP THƯỜNG
Trung cấp 1.1 3,500,000 3,150,000 2,800,000 49.5 giờ – 11 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi
Trung cấp 1.2 3,500,000 3,150,000 2,800,000 49.5 giờ – 11 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi
Trung cấp 2.1 4,200,000 3,780,000 3,360,000 54 giờ – 12 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi
Trung cấp 2.2 4,200,000 3,780,000 3,360,000 54 giờ – 12 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi
LỚP CẤP TỐC
Trung cấp 1 7,000,000 6,300,000 5,600,000 99 giờ – 11 tuần
3 buổi/tuần, 3h/buổi
Trung cấp 2 8,400,000 7,560,000 6,720,000 108 giờ – 12 tuần
3 buổi/tuần, 3h/buổi

HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ CAO CẤP

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC HP ƯU ĐÃI
OFFLINE (-10%)
HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)
THỜI LƯỢNG
LỚP CẤP TỐC
Cao cấp 1 6,000,000 5,400,000 4,800,000 54 giờ – 6 tuần
3 buổi/tuần, 3h/buổi
Cao cấp 2 6,000,000 5,400,000 4,800,000 54 giờ – 6 tuần
3 buổi/tuần, 3h/buổi
LỚP THƯỜNG
Cao cấp 1 4,200,000 3,780,000 3,360,000 54 giờ – 12 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi
Cao cấp 2 4,200,000 3,780,000 3,360,000 54 giờ – 12 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

100% GIÁO VIÊN TIẾNG HÀN

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC HP ƯU ĐÃI
OFFLINE (-10%)
HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)
THỜI LƯỢNG
LỚP THƯỜNG
4,800,000 3,780,000 3,840,000 18 giờ – 4 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

LỚP LUYỆN THI EPS – TOPIK

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC HP ƯU ĐÃI
OFFLINE (-10%)
HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)
THỜI LƯỢNG
LỚP CẤP TỐC
ESP – TOPIK 6,800,000 6,120,000 5,440,000 120 giờ – 8 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi
LUYỆN THI ESP – TOPIK 3,800,000 3,420,000 3,040,000 60 giờ – 4 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

TIẾNG HÀN THIẾU NHI

LỚP THƯỜNG
Thiếu nhi 1 2,800,000 2,520,000 2,240,000 36 giờ – 8 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi
Thiếu nhi 2 2,800,000 2,520,000 2,240,000 36 giờ – 8 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi
Thiếu nhi 3 2,800,000 2,520,000 2,240,000 36 giờ – 8 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi
Để nhận học phí và ưu đãi cho các khóa học: Giao tiếp – Du lịch, Học Online, Học với Giáo viên nước ngoài, Học 1 kèm 1, vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết.