Flip book element

Pallet Lót Sàn 05HFNJ

300

Kích thước:
1200 x 1200 x 150mm
Trọng lượng:
13 kg
Tải trong tĩnh:
3000 kg
Màu sắc:
Nguyên liệu:
HDPE Nguyên Sinh
Mã: PL035464-1-1 Danh mục:
Đọc tiếp

Pallet Lót Sàn 04LSGF

200

Kích thước:
1200 x 1200 x 150mm
Trọng lượng:
13 kg
Tải trong tĩnh:
3000 kg
Màu sắc:
Nguyên liệu:
HDPE Nguyên Sinh
Mã: PL035464-1 Danh mục:
Đọc tiếp

Pallet Lót Sàn 04LS

100

Kích thước:
1200 x 1200 x 150mm
Trọng lượng:
13 kg
Tải trong tĩnh:
3000 kg
Màu sắc:
Nguyên liệu:
HDPE Nguyên Sinh
Mã: PL035464 Danh mục:
Đọc tiếp

Pallet Lót Sàn 03LS

1

Mã: PL03LTUK Danh mục:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.